Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w StrzeliniePINB Strzelin


           
Informacja w sprawie obowiązku dołączania kopii świadectw charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, która wchodzi w życie od dnia 28.04.2023 r. w zakresie art. 57 - inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej (art. 57 ust. 1 pkt 6a). Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków z wyłączeniem budynków o których mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206), również tych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 roku.

Obowiązku dołączenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej nie stosuje się również do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków zrealizowanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (art. 57 ust. 1bb).

Poniżej stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 16.07.2023, 21:29
Dokument oglądany razy: 13 141
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 03.11.2020